Bent u het slachtoffer van Internet misleiding, bedrog, fraude, oplichting?

Bent u het slachtoffer van misleiding, bedrog, fraude, of
oplichting via het internet?

Of werden uw rechten als consument of onderneming niet gerespecteerd?

Kies dan het scenario dat op uw probleem van toepassing is en doorloop de verschillende stappen op de website van het meldpunt in België (FOD Economie)
om uw probleem te melden aan de bevoegde diensten.

U krijgt steeds een advies waarin we zoveel mogelijk op uw vragen trachten te antwoorden.
De bevoegde diensten analyseren uw melding en stellen mogelijk een onderzoek in. Zij komen niet tussen in uw individueel probleem en verstrekken in principe geen informatie over het onderzoek.

Voor uw individueel probleem verwijzen wij uitsluitend naar het advies dat u zal toegestuurd worden.

 

Link Website:  websiteerror: Allbex | Outsourcing & Consultancy
support
Ondersteuning
+32 (0)3 808 0472
Skype Chat
Skype Call
Support Ticket