Functieomschrijving


In het kader van een tijdelijke versterking zijn wij op zoek naar een Business Process Analyst (BPA) voor het domein Logistiek.
Als BPA werk je aan integratieprojecten die enerzijds gericht zijn op het harmoniseren van de logistieke processen en anderzijds ook de transitie van een SAP R / 3 naar het nieuwe S / 4 HANA systeem moeten realiseren.

Tijdens je opdracht maak je deel uit van het Supply Chain Office, een centrale advies- en ondersteuningsdienst binnen de Supply Chain Directorate. De functionele aansturing van uw taken binnen de projecten loopt via de projectleiders.

Plichten:

Als BPA ben je een key-player voor het afstemmen, implementeren, bewaken en verbeteren van de processen binnen Logistiek. Je werkt nauw samen met de projectleider en zijn trackleads, maar ook met je directe collega’s proces- en informatieanalisten binnen Supply Chain. Je vertrouwt op een gedegen methodologische benadering van procesmanagement, kwaliteit en projectmanagement met continue aandacht voor zowel de klant als operational excellence.

Je identificeert businessbehoeften en zorgt ervoor dat deze vertaald worden naar duidelijke functionele eisen. Je bent de brug tussen business en ICT.
Je analyseert bestaande processen, initieert verbetervoorstellen en gaat actief op zoek naar optimalisaties en “best practices” om de processen continu te verbeteren, daarbij ook rekening houdend met de strategie, andere interne projecten en auditresultaten.
Binnen het domein kun je risico’s en knelpunten inschatten, detecteren en bespreken met de projectleider en / of proceseigenaar.
Je stelt procesdocumentatie op volgens interne principes, en creëert en verzorgt ook trainingen.
Je bouwt de nodige kennis op over processen binnen en buiten Supply Chain om de samenhang met de logistieke processen te kunnen bewaken.
Je zorgt ervoor dat alle opgedane kennis geborgd is en organiseert hiervoor de nodige kennisoverdrachtmomenten.

Profiel

Je hebt een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring en minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als bedrijfsanalist of bedrijfsprocesanalist
Je hebt aantoonbare ervaring met transformatieprojecten in een SAP-context (behoefte vastleggen, functionele specificaties opstellen, testscenario’s opstellen, processen ontwikkelen en implementeren, gebruikers ondersteunen)
Aantoonbare ervaring als business analist binnen supply chain – gemiddeld 5 jaar (must)
Aantoonbare ervaring binnen de nutssector (must)
Aantoonbare ervaring met ontwikkeling en optimalisatie van bedrijfsprocessen (BPM) (must)
Aantoonbare ervaring met transformatieprojecten in een SAP-context
Aantoonbare kennis van SAP Master Data Governance
Aantoonbare ervaring met veranderingsprocessen
Aantoonbare ervaring met faciliteringstechnieken
Aantoonbare ervaring met stakeholdermanagement
Aantoonbare ervaring met de agile scrum-projectmethodologie (must)
Uitstekende communicatieve vaardigheden, analyse- en leervermogen
Je nestelt je snel in een dynamisch team
Je slaagt erin om vanuit een helikopterview te werken zonder de operationele pragmatisme te verliezen
Je hebt een gezonde dosis assertiviteit, werkt proactief en weet anderen te overtuigen
Je bent leergierig, ondernemend en analytisch
Je hebt een conceptuele geest met gevoel voor maximale synergie
Je houdt altijd het belang van de klant voor ogen.
Je bent een goede facilitator

Werkgerelateerde competenties


Informeer de teamleden, kapitein, bevoegde autoriteiten, … Informeer hen over de interventies en de evolutie van de situatie
Houd toezicht op de prestaties, capaciteit en kwaliteit van het netwerk
Pas de apparatuur, informatiesystemen en datadragers aan
Detecteer of verzamel verzonden of uitgezonden gegevens, signalen, metingen en afbeeldingen en identificeer ze
Voer basisonderhoud uit aan de apparatuur, informatiesystemen en dragers
Verifieer en verwerk of verzend verzamelde informatie
Identificeer elektrische, elektronische en computerstoringen
Onderneem corrigerende maatregelen
Verifieer de werking van apparatuur, informatiesystemen en dataporters