Overlegcomité beslist over het einde van de paasvakantie

De federale en deelstaatregeringen hebben vandaag de coronasituatie besproken in het Overlegcomité.Het Raadgevend Comité merkt op dat de druk op de gezondheidszorg relatief hoog blijft, vooral op de intensive care-afdelingen. Meer dan een derde van alle coronapatiënten in het ziekenhuis ligt op de intensive care. Dat is veel meer dan een jaar geleden of dan vorig najaar. De pandemie heeft door de opmars van nieuwe virusvarianten een ander gezicht gekregen en is besmettelijker en agressiever geworden. Het Comité constateert echter ook dat een aantal kernwaarden een gunstige ontwikkeling doormaakt:
  • een daling van het gemiddelde aantal dagelijkse Covid-19 infecties;
  • een beginnende daling van het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames;
  • het reproductie nummer dat lager is dan 1.
Voorts neemt het Comité nota van een verdere versnelling van de vaccinatiecampagne. Op 19 april zal naar verwachting 60% van de 65-plussers een eerste vaccinatie hebben gekregen, op 26 april zal dit meer dan 70% zijn en eind april meer dan 80%. Bovendien verwachten wij dat meer dan 80% van de leeftijdsgroep van 18-65 jaar met onderliggende aandoeningen tegen eind mei een eerste vaccinatie zal hebben gekregen. De wetenschap toont aan dat twee tot drie weken na een eerste vaccinatie al een hoge mate van immuniteit is bereikt.Op basis van dit totaalbeeld heeft het Overlegcomité de volgende besluiten genomen:

1. Heropening van scholen

Na het einde van de paasvakantie op 19 april worden de lessen hervat volgens de regeling van voor de paasvakantie. Dat betekent:
  • Kleuteronderwijs, lager onderwijs, buitengewoon secundair onderwijs, de eerste fase van het secundair onderwijs en het systeem “leren en werken”: voltijdse aanwezigheid in de klas;
  • Tweede en derde graad secundair: 50 procent aanwezigheid in de klas;
  • Hoger onderwijs: één dag per week fysieke aanwezigheid op de campus.
Examens kunnen fysiek plaatsvinden.Indien de besmettingspercentages gunstig evolueren, en na een evaluatie door de ministers van Onderwijs die aan het overlegcomité moet worden voorgelegd, kan het voltijds middelbaar onderwijs vanaf 3 mei weer voltijds in de klas worden gegeven.

2. Niet-essentiële reizen: strikte regeling inzake tests en quarantaine

Het reisverbod voor niet-essentiële reizen binnen de Europese Unie verstrijkt op 19 april. Voor reizen buiten de Europese Unie blijven de Europese regels van toepassing. Een negatief reisadvies blijft echter van toepassing op alle niet-essentiële reizen.Bij terugkeer geldt een strikt regime van verplichte tests en quarantaine. Aan de hand van het “Passenger Location Form” gaat de politie na wie bij terugkeer niet zal worden getest. Wie zich niet aan de testregels houdt, riskeert een corona-boete van 250 euro.

3. Einde van de paasvakantie voor winkels en niet-medische contactberoepen

De paasvakantie eindigt op 26 april. Dit betekent dat men vanaf dat moment in groepen van maximaal 10 personen samen naar buiten mag komen.Vanaf deze datum kunnen detailhandelaren ook weer klanten zonder afspraak ontvangen. Men hoeft niet langer alleen te winkelen, maar kan zich laten vergezellen door een ander lid van het huishouden.Niet-medische contactberoepen – waaronder kappers en schoonheidsspecialisten – mogen volgens de strengere protocollen weer open.Tegelijkertijd worden een dertigtal proef- en modelprojecten opgestart om praktisch en onder wetenschappelijke begeleiding vast te stellen hoe de verschillende economische sectoren veilig van start kunnen gaan of hun sluiting in de toekomst kunnen voorkomen.

4. Zeven op de tien 65-plussers gevaccineerd en beschermd: buitenpakket

Op 8 mei, wanneer bijna alle 65-plussers gevaccineerd en beschermd zijn, treedt een breed buitenpakket in werking.Georganiseerde activiteiten (b.v. sportclub of vereniging) zijn mogelijk met een maximum van 25 personen en dit voor alle leeftijden, maar zonder publiek en zonder overnachting. Kinderen tot 12 jaar kunnen ook meedoen met een maximum van 10Bovendien zijn de volgende dingen ook buiten mogelijk:
  • Restaurants en cafés: terrassen buiten
  • Evenementen (incl. recepties en banketten), culturele voorstellingen en erediensten voor maximaal 50 personen.
  • Pretparken
  • Professionele rommel- en vlooienmarkten
De avondklok wordt afgeschaft en vervangen door een samenscholingsverbod, waarbij mensen tussen middernacht en 5 uur ‘s ochtends de openbare ruimte alleen mogen betreden met maximaal drie personen of met leden van hun eigen huishouden (mensen die onder hetzelfde dak wonen)

5. Twee goede contacten thuis

Vanaf 8 mei mag een huishouden twee personen tegelijk opvangen, op voorwaarde dat deze personen ook tot hetzelfde huishouden behoren. Kinderen tot en met 12 jaar zijn niet inbegrepen.

6. Bijna alle 65-plussers en kwetsbare personen gevaccineerd en beschermd: breder perspectief

Een nieuwe, belangrijke mijlpaal zal zijn wanneer bijna alle 65-plussers en kwetsbare mensen met onderliggende aandoeningen zijn gevaccineerd en beschermd. Wij verwachten een hoge mate van immuniteit in die groep in de eerste helft van juni.Als de cijfers het toelaten, met name de bezettingsgraad op de intensive care, zal het externe plan verder worden verbreed en zal er ook ruimte zijn voor meer activiteiten, mits op dat moment de druk op de intensive care blijvend afneemt, zodat kwalitatief hoogwaardige zorg wordt geleverd. voor covide en niet-covide patiënten is gegarandeerd.

7. Belang van vaccinatie

Het Raadgevend Comité stelt vast dat in sommige delen van het land te weinig mensen komen opdagen voor hun vaccinatieafspraak. Vaccinatie is de enige structurele uitweg uit de pandemie. De vaccins zijn effectief en veilig. Mogelijke bijwerkingen zijn zeer zeldzaam en mild, vooral in vergelijking met de symptomen van een COVID-infectie die duizenden keren vaker voorkomen en dodelijk zijn. Bescherm dus uw leven en dat van uw dierbaren door u te laten vaccineren.
Bron: Belgium.be