De visie van het Authentic Data Sources programma is: “Werken aan het maximaliseren van authentieke, herbruikbare, kwaliteitsvolle en geïntegreerde data voor de samenleving.”
De centrale doelstelling van het programma is een katalysator te zijn in de transformatie van de Vlaamse overheid naar een digitale en informatiegestuurde overheid. Het programma richt zich op het op een herbruikbare manier beschikbaar maken van informatiebronnen, zowel voor intern (Informatie Vlaanderen) als extern (andere entiteiten binnen en buiten de Vlaamse overheid, burgers, bedrijven, verenigingen …) gebruik.
Een van de produktgroepen binnen het programma is die van de Vlaamse Basisregisters.
De productgroep investeert in een geïntegreerd systeem van kwalitatieve basisregisters die het hergebruik van gegevens stimuleren en dubbele registratie voorkomen. Deze registers vormen een systeem van onderling verbonden authentieke gegevensbronnen. Zij vormen de basis voor een vlotte gegevensuitwisseling en integratie binnen en buiten de overheid.
Het stelsel van basisregisters omvat het gebouwen-, adressen- en wegenregister. Het Register van Gebouwen en Adressen verzamelt alle basisinformatie over gebouwen en adressen op het Vlaamse grondgebied in één enkel register. Dit register wordt het basisregister voor gebouwen- en adresinformatie in Vlaanderen en zal de centrale verbindingsnorm zijn in het netwerk van gebouwen- en adresgerelateerde gegevensbronnen. Het Wegenregister is het middelgroot referentiedossier van de wegen in Vlaanderen. Het moet alle (publiek toegankelijke) wegen van Vlaanderen bevatten, met de bijbehorende attribuutgegevens.
Deze basisregisters worden momenteel stapsgewijs in fasen ontwikkeld. Een van de uitdagingen waarmee wij worden geconfronteerd, is de migratie van de oorspronkelijke gegevensbron voor gebouwen, adressen en wegen (CRAB) naar dit nieuwe systeem van basisregisters.

Binnen het programma Authentieke Gegevensbronnen van Digitaal Vlaanderen zijn we op zoek naar een ervaren Scrum Master voor het team dat verantwoordelijk is voor de bouw van de Vlaamse Basisregistraties.

 • Hoger onderwijs (master of bachelor) met een technische/ingenieurs- of bedrijfsachtergrond, of gelijkwaardig door ervaring;
 • Aantoonbare ervaring in het faciliteren en coachen van individuen en teams;
 • Aantoonbare ervaring met agile transformatie en organisatorisch veranderingsmanagement;
 • Aantoonbare opleiding met certificering (Scrum Master/Coach binnen Agile ontwikkelingsmethodologie),
 • Minimaal 8 jaar ervaring met infrastructuurprojecten of ontwikkelingsprojecten;
 • Waarvan minstens 2 jaar ervaring als Scrum Master van projecten met totale budgetten tussen 250 K EUR en 2500 K EUR;
 • Vereiste talenkennis: Nederlands op Europees ERK-niveau C2.
 • Kennis van de verschillende facetten van projectbeheer (kosten, timing, planning, ramingen, risicobeheer),
 • Kennis van agile projectmethodologieën;
 • Sterke communicatieve vaardigheden en zeer teamgericht;
 • Faciliteren en optreden als een dienend leider voor het team;
 • Coachen van teams en individuen;
 • Voortdurend op zoek naar procesverbeteringen en het aanmoedigen van het team om dit te doen;
 • Omgaan met geografisch verspreide teams;
 • Uitvoeren van agile waarden en principes;