Wanneer vieren in 2017?

10 wettelijke feestdagen

Uw personeel geniet jaarlijks 10 wettelijke feestdagen. Tien dagen waarop de werknemers in principe geen arbeid mogen verrichten en waarvoor ze toch hun normale loon ontvangen. Tegenover elke feestdag moet dus een vrije dag staan waarop normaal gewerkt wordt in uw bedrijf.

 • Nieuwjaar op zondag 1 januari;
 • Paasmaandag op maandag 17 april;
 • Feest van de Arbeid op maandag 1 mei;
 • O.-H.-Hemelvaart op donderdag 25 mei;
 • Pinkstermaandag op maandag 5 juni;
 • de nationale feestdag op vrijdag 21 juli;
 • O.-L.-V.-Hemelvaart op dinsdag 15 augustus;
 • Allerheiligen op woensdag 1 november;
 • Wapenstilstand op zaterdag 11 november;
 • Kerstmis op maandag 25 december.

Vervangende feestdagen

Valt een of meer van de 10 wettelijke feestdagen samen met een rustdag in uw onderneming, dan vervangt u deze feestdag door een dag waarop gewoonlijk wel gewerkt wordt. Deze zogenaamde vervangende feestdag krijgt dan het karakter van de feestdag en wordt een vrije dag voor uw personeel. In principe ontvangt de werknemer zijn normale loon voor deze dag.

Een voorbeeld:
Uw personeel werkt gewoonlijk van dinsdag tot en met zaterdag. Elke wettelijke feestdag op zondag en maandag krijgt dan een vervangende feestdag in een werkweek dinsdag-zaterdag.
Een feestdag op zaterdag en er wordt daarom die dag niet gewerkt? In dat geval heeft u de feestdag effectief toegekend en dient er geen vervangende feestdag gezocht te worden. 

2017: Nieuwjaar op zondag en Wapenstilstand op zaterdag

Voor 2017 geeft de kalender behalve Pasen en Pinksteren twee feestdagen aan in het weekend: Nieuwjaarsdag op zondag 1 januari en Wapenstilstand op zaterdag 11 november. Werkt uw personeel gewoonlijk niet op zaterdag of zondag dan zal u voor deze feestdagen een vervangende feestdag moeten toekennen.

Collectief vervangen van de feestdag

De vervangende feestdagen voor al uw medewerkers vastleggen kan op drie niveaus: (1) het paritair comité legt de vervangende feestdagen vast voor u, (2) u legt deze dagen vast met de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging of (3) u legt ze vast na overleg met uw werknemers indien op voorgaande niveaus geen actie werd ondernomen.

Opgelet: deze procedure moet ook gevolgd worden wanneer uw werknemers de vervangingsdag vrij mogen opnemen in de vorm van een bijkomende vrije dag! Let er in dit geval ook op dat de werknemers deze vervangingsdagen in het lopende kalenderjaar (hier dus voor 31 december 2017) opnemen. Een “afwezigheidskaart” waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen de verschillende soorten vrije dagen (bv. wettelijke vakantie, extralegale vakantie, anciënniteitverlof, dagen arbeidsduurvermindering, vervanging feestdag, …) kan hierbij een handig werkinstrument zijn.

Als u geen vervangingsdagen vastlegt, wordt de feestdag vervangen door de eerstvolgende activiteitdag. Bij een “weekendfeestdag” is dat normaal de maandag daaropvolgend. 

Bekendmaking voor 15 december

Heeft u de vervangende feestdagen vastgelegd voor de ganse onderneming, vergeet ze dan niet tegen 15 december op een zichtbare plaats aan te plakken. Deze aanplakking is nodig om de vervangende feestdagen correct op te nemen in uw arbeidsreglement. Zonder bemerkingen van uw werknemers en mits u de inspectie van sociale wetten in kennis stelt, liggen dan op 1 januari 2017 de vervangende feestdagen voor uw onderneming vast voor 2017.

Bron:
Wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen, BS 31 januari 1974error: Allbex | Outsourcing & Consultancy
  X
  Welkom bij Allbex
  Kan ik u helpen ?
  WooChatIcon 0