Wat verandert er allemaal vanaf 1 april?

Een nieuwe maand brengt een aantal aanpassingen en veranderingen met zich mee. Zo is het vanaf 1 april niet langer mogelijk om nog tijdskrediet aan te vragen zonder reden. Het wordt ook wettelijk verplicht om een syndicus in een appartementsgebouw te registreren bij de FOD Economie. Crèches met meer dan achttien opvangplaatsen moeten voortaan beschikken over een kwaliteitshandboek. En ook het digitaal faillissementsdossier schiet op 1 april uit de startblokken.

Vanaf 1 april is het niet langer mogelijk om nog tijdskrediet aan te vragen zonder reden, om bijvoorbeeld aan je huis te werken of op wereldreis te gaan. Dat kwamen de sociale partners eind vorig jaar overeen binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR), en de cao in kwestie gaat begin volgende maand effectief in.

Wie tijdskrediet zonder motief nam, kreeg daar al sinds 2015 geen uitkering meer voor. Maar nu wordt de mogelijkheid volledig afgeschaft. Langdurige werkonderbreking zonder reden blijft wel mogelijk, maar enkel als de werkgever bijvoorbeeld akkoord gaat met een schorsing van het contract voor een bepaalde duur, legt Piet van den Bergh van de studiedienst van vakbond ACV uit.

Het tijdskrediet met zorgmotief wordt uitgebreid tot 51 maanden. Dat kan bijvoorbeeld om voor een kind tot 8 jaar te zorgen, of voor een zwaar ziek familielid. Dat plan staat nog in de steigers: vanaf 1 april kunnen mensen een uitkering krijgen voor 48 maanden tijdskrediet met zorgmotief, in plaats van 36 maanden, aldus Van den Bergh.

Een uitvoerings-KB dat de verlenging tot 51 maanden voorziet, moet nog worden goedgekeurd, aldus Van den Bergh. Volgens het kabinet van minister van Werk Kris Peeters (CD&V) zou dat KB er ten laatste op 1 juni komen.

Meer info.

Syndicus registreren wordt verplicht

Vanaf april wordt het wettelijk verplicht om een syndicus in een appartementsgebouw te registreren bij de FOD Economie. Dat staat in een koninklijk besluit van ministers van Justitie Koen Geens (CD&V) en Middenstand Willy Borsus (MR), dat onderdeel is van een aanpassing van de wet op mede-eigendom. Deze maatregel moet vanaf 1 april 2017 verplicht vervuld zijn voor elke nieuwe VME. Al bestaande VME’s hebben vanaf 1 april één jaar de tijd om hun syndicus aan te melden.

Concreet is vanaf 1 april elke vereniging van mede-eigenaars verplicht om de gegevens van de syndicus te registeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen van de FOD Economie, zodat diens gegevens voor iedereen beschikbaar zijn.

“Het is de bedoeling dat bewoners daardoor het gevoel krijgen dat zij en hun woning in goede handen zijn”, zegt minister Geens. “Voor syndici is het dan weer belangrijk dat ze eindelijk erkenning krijgen voor hun job.”

Dat syndici zich lang niet altijd erkend voelen, mag blijken uit de daling van hun aantal. Terwijl er in ons land elk jaar 3.220 flats bijkomen, zijn er steeds minder professionele syndici om ze te beheren, zo bleek eind vorig jaar uit statistieken van de FOD Economie.

Crèches moeten over kwaliteitshandboek beschikken

Crèches met meer dan achttien opvangplaatsen moeten voortaan beschikken over een kwaliteitshandboek. Die maatregel is ingebouwd in het kinderopvangdecreet dat sinds 1 april 2014 van kracht is, en oorspronkelijk moesten de kwaliteitshandboeken er op 1 april 2016 al zijn, maar “om de werkdruk te verlichten”, kregen de crèches een jaar extra de tijd.

In het handboek moeten de organisatoren (met minstens achttien plaatsen) beschrijven welke kwaliteit ze willen bieden en hoe ze die kwaliteit willen realiseren. Nieuwe organisatoren kregen vanaf hun vergunning twee jaar de tijd om zo’n handboek op te stellen. Op de site van Kind en Gezin kunnen organisatoren de nodige ondersteuning vinden.

Digitaal faillissementsdossier uit de startblokken

Het digitaal faillissementsdossier schiet op 1 april uit de startblokken. Rechtbanken, curatoren en schuldeisers zullen de belangrijkste documenten dan digitaal kunnen opstellen, ondertekenen en uitwisselen. De Orde van Vlaamse Balies (OVB), die het digitale register uitwerkt en mee prefinanciert, verheugt zich op de “enorme tijdsbesparing”.

Het beheer van nieuwe faillissementsdossiers en de elektronische registratie van schuldvorderingen zal verplicht moeten gebeuren via RegSol, het Centraal Register Solvabiliteit dat op 1 april officieel gelanceerd wordt.

Concreet zullen schuldeisers in faillissementsdossiers – met uitzondering van diegenen aangeduid in de wet – in de toekomst digitaal hun aangiftes van schuldvordering moeten ingeven. De curatoren zullen voortaan de faillissementsdossiers beheren en zo de griffies van de rechtbanken ontlasten. Vonnissen van rechtbanken zullen ook automatisch in RegSol worden opgeladen, terwijl de OVB en haar Frans- en Duitstalige tegenhanger OBFG instaan voor de archivering.

Schuldeisers en curatoren zullen voor het gebruik van RegSol retributies moeten betalen. Die moeten de kosten dekken van het nieuwe platform, dat voorlopig mee geprefinancierd wordt door de advocatuur.

De komst van RegSol betekent een nieuwe stap in de digitalisering van Justitie en maakt deel uit van het ICT-protocol dat minister Koen Geens (CD&V) had afgesloten met de justitiepartners. “Onze investeringen en de samenwerking tussen de FOD Justitie en de advocatuur in ICT leveren steeds meer een win-win op”, merkt hij nog op. “Er zullen 200.000 schuldvorderingen minder te verwerken zijn voor de griffies. Door de digitale afhandeling van de faillissementsdossiers zal deze procedure sneller en globaal goedkoper worden.”

Link: De Redactieerror: Allbex | Outsourcing & Consultancy
    X
    Welkom bij Allbex
    Kan ik u helpen ?
    WooChatIcon 0