Wat verandert er op 1 juli?

Morgen begint een nieuwe maand en opnieuw veranderen er een aantal dingen. Van ‘volledig terugbetaalde NIP-testen’ tot ‘meer inspecteurs voor dierenwelzijn’. Wij zetten ze op een rijtje.

NIP-test wordt terugbetaald

De ziekenfondsen betalen de NIP-test volledig terug voor zwangere vrouwen met een voorkeursregeling. Vrouwen zonder voorkeursregeling betalen nog maximaal 8,68 euro. België is het eerste land in Europa dat de test vrijwel gratis maakt.
De NIP-test is een niet-invasieve prenatale test voor downsyndroom bij een foetus. De test geeft met 99,8 procent zekerheid aan of het kind een trisomie afwijking heeft of niet. De bekendste en meest voorkomende trisomie afwijking is het syndroom van Down.

Meer Inspecteurs Dierenwelzijn

Het aantal voltijdse werknemers bij de Inspectie Dierenwelzijn verdubbelt, van 11 naar 22. Hierdoor kunnen er nog meer inspecties uitgevoerd worden in slachthuizen.
De Inspectie Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid ontving vorig jaar bijna 450 meldingen over ernstige overtredingen in slachthuizen, wat resulteerde in 168 pv’s en 7 waarschuwingen.

Een gereglementeerde boekenprijs

Belga

De gereglementeerde boekenprijs in Vlaanderen gaat in. Nieuwe boeken krijgen in de eerste zes maanden na hun publicatie een gereglementeerde prijs, waarop verkopers maximaal 10 procent korting mogen geven. Na het eerste halfjaar is de boekenprijs weer vrij. De maatregel moet de boekensector “versterken en wapenen voor de toekomst”.

Er worden ook twee websites gelanceerd. Een eerste is er voor professionals in de sector en is gekoppeld aan de ISBN-databank. Via dat webadres kunnen uitgevers en importeurs dan de gereglementeerde prijs ingeven. Die info is te raadplegen op een publiek toegankelijke webstek waar de boekenliefhebber de gereglementeerde boekenprijs kan consulteren.

Waals Gewest lanceert eigen doelgroepenbeleid voor tewerkstellingssubsidies

De bedoeling is om werkgevers te stimuleren om mensen die moeilijk aan het werk geraken, toch aan te werven.

Het Waals Gewest focust het doelgroepenbeleid op jongeren, langdurig werkzoekenden, 55-plussers en laaggeschoolden. Vlaanderen startte in juli 2016 al met eigen subsidies. Het Brussels Gewest volgt normaal gezien op 1 oktober.

 

Groenere verkeersbelasting voor bestelwagens

De verkeersbelasting voor bestelwagens wordt groener. De maatregelen gaan in voor alle voertuigen die vanaf 1 juli worden ingeschreven. Elektrische en CNG-bestelwagens worden volledig vrijgesteld en die maatregel geldt ook voor deze voertuigen die zijn ingeschreven vóór 1 juli. De maatregel moet bestuurders aanmoedigen om bij de aankoop van een nieuwe bestelwagen te kiezen voor een milieuvriendelijk model.
Voor de huidige ingeschreven diesel- en benzinevoertuigen verandert er niets. Wie vanaf 1 juli nog een milieuonvriendelijke nieuwe of tweedehands bestelwagen inschrijft, zal wel een hogere verkeersbelasting betalen.

Verkeersboetes 35 procent hoger voor wie niet betaalt

De manier waarop verkeersboetes worden geïnd, verandert.. De belangrijkste wijziging is dat wie zijn boete halsstarrig weigert te betalen, niet zomaar meer voor de politierechter zal verschijnen. Wie niet ingaat op een voorstel van minnelijke schikking zal met een bevel tot betalen geconfronteerd worden, opgemaakt door het parket.
De maatregel zal gepaard gaan met een verhoging van het te betalen bedrag met 35 procent.
Ook zullen door de uitvoering van de Europese crossborder-richtlijn buitenlandse verkeersovertreders hun boetes automatisch in de bus krijgen.

‘Hinderpremie’ van 2.000 euro voor handelaars

Belga

Veel handelaars verliezen inkomsten door wegenwerken vlak bij hun zaak. Ze kunnen daarvoor een compensatie krijgen van de overheid, maar tot nog toe moesten ze daarvoor een hoop papierwerk invullen én hun zaak sluiten. Dat verandert nu.
De overheid zal nu zelf nagaan welke handelaars in de hinderzone liggen. Die handelaars worden per brief op de hoogte gebracht van de werken. Via de website www.vlaio.be kunnen ze zich dan registreren om vervolgens de premie op hun rekening gestort te krijgen.
Handelaars die uiteindelijk toch moeten sluiten omdat hun straat helemaal niet meer bereikbaar is, kunnen boven op de hinderpremie nog een compensatie ontvangen van 80 euro per sluitingsdag.

Estland wil Europese Unie digitaliseren

Estland wordt voorzitter van de raad van de Europese Unie. De Baltische staat is een ware pionier in online overheidsdiensten en wil de overige lidstaten overtuigen van het nut van doorgedreven digitalisering. De Esten willen de komende zes maanden hun digitale innovaties uitvoerig promoten op het Europese toneel. Hoogtepunt wordt een “digitale top” van de Europese staatshoofden en regeringsleiders, die op 29 september zal plaatsvinden in de hoofdstad Tallinn.

Bron: De Redactieerror: Allbex | Outsourcing & Consultancy
    X
    Welkom bij Allbex
    Kan ik u helpen ?
    WooChatIcon 0