Website Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kunnen door Allbex Bvba op ieder ogenblik gewijzigd worden en worden bekendgemaakt op deze webpagina.

 • Deze algemene voorwaarden kunnen door Allbex Bvba op ieder ogenblik gewijzigd worden en worden bekendgemaakt op deze webpagina.
 • Allbex Bvba tracht naar best vermogen de toegang tot en de goede werking van haar internetsite te verzekeren.
 • Allbex Bvba kiest autonoom de technische middelen die nodig zijn om de toegang tot en de goede werking van haar internetsite tot stand te brengen in de beste omstandigheden.
 • Allbex Bvba geeft geen garantie dat haar internetsite virus- of foutenvrij is en steeds op volle capaciteit en ononderbroken zal functioneren.
 • Allbex Bvba spant zich in om via haar internetsite volledige en actuele informatie aan te bieden.
 • Niettemin kan Allbex Bvba niet garanderen dat alle informatie op haar website op elk ogenblik volledig of correct is, de informatie kan onvolledig zijn en fouten, vergissingen of omissies bevatten.
 • Het raadplegen en/of het gebruik van de internetsite gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.
 • Allbex Bvba is niet aansprakelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade (inclusief gevolgschade) die het gevolg is van het raadplegen en/of het gebruik van de site of die het gevolg is van een onderbreking of de stopzetting van de site.
 • Allbex Bvba is evenmin aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarnaar een hyperlink wordt gelegd.
 • Deze internetsite zelf en haar inhoud (dus inclusief maar niet beperkt tot de opbouw, de software, de grafische elementen, de tekst en eender welk ander materiaal op de site) is beschermd door intellectuele eigendomsrechten.
 • De benamingen, logo’s, slogans en merken zijn wettelijk beschermd en mogen niet gebruikt worden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Allbex Bvba of van de eventuele andere rechthebbende.
 • Wanneer Allbex Bvba persoonsgegevens verzamelt, zal zij dit doen in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
 • De gebruiksvoorwaarden vallen onder het Belgisch recht. Ieder geschil omtrent het gebruik van en/of het raadplegen van deze internetsite valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

1 januari 2007

Op zoek naar een Business Consultant ?

In vast of tijdelijke dienstverband?

error: Allbex | Outsourcing & Consultancy
  X
  Welkom bij Allbex
  Kan ik u helpen ?
  WooChatIcon 0